Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

1. Załącznik nr 1a Wzór zaświadczenia 2022 KCPU - ścieżka KBPN
2. Załącznik nr 1b Wzór zaświadczenia 2022 KCPU - ścieżka PARPA
3. Załącznik nr 1c Wzór suplementu do zaświadczenia superwizja 2022 KCPU
4. Załącznik nr 2 Wzór wniosku-specjalista 2022 KCPU
5. Załącznik nr 3 Wzór wniosku-instruktor 2022 KCPU
6. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 2022


Archiwum:

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zasad przyznawania statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA
2. Załącznik nr 2 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUSU OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM W ZAKRESIE SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ
3. Załącznik nr 3 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUSU OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM W ZAKRESIE INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ
4. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii