Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Jak zamówić wydawnictwa?
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zasady dystrybucji wydawnictw

Materiały wydawane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii są bezpłatne.
Instytucja zamawiająca materiały wydawnicze jest jedynie zobowiązana do pokrycia kosztów przesyłki (tzw: przesyłka na koszt odbiorcy) wg. zasad zamieszczonych poniżej na niniejszej stronie.
Publikacje w szczególnych przypadkach mogą zostać przekazane w elektronicznej formie plików drukarskich, by Zamawiający mógł dokonać druku w ramach środków własnych.

Głównymi odbiorcami kolportowanych przez nas materiałów są:

 • organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
 • instytucje resortowe ustawowo zobowiązane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
 • pełnomocnicy wojewodów i samorządów województw ds. narkomanii,
 • biblioteki pedagogiczne i biblioteki wyższych uczelni (ze szczególnym uwzględnieniem uczelni o profilu humanistycznym),
 • pracownie oświaty zdrowotnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • wojewódzkie kuratoria oświaty,
 • media (telewizja, czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym, ze szczególnym uwzględnieniem pism młodzieżowych).

Istnieje możliwość otrzymania materiałów na potrzeby min. szkoleń lub okolicznościowych imprez z zakresu profilaktyki narkomanii prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia czy władze samorządowe - po pisemnym zgłoszeniu do Działu Edukacji Publicznej w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym przedsięwzięciem. Zgłoszenie, opatrzone pieczątką instytucji i podpisane przez upoważnioną osobę, musi zawierać:

 • tytuł/rodzaj zamawianej publikacji
 • informację na temat rodzaju planowanego przedsięwzięcia,
 • termin realizacji przedsięwzięcia,
 • liczbę potrzebnych publikacji/materiałów,
 • krótki opis grupy odbiorców,
 • dokładny adres korespondencyjny instytucji,
 • mail i telefon do osoby kontaktowej odpowiedzialnej za przyjęcie/pokrycie kosztów przesyłki,
 • do Zamówienia należy dołaczyć - pisemną deklarację pokrycia kosztów przesyłki do wysokości określonej na niniejszej stronie – patrz poniżej: „Wysyłka na koszt odbiorcy – zasady współpracy”.

Krajowe Biuro zastrzega sobie prawo do korekty liczby oraz rodzajów przekazywanych materiałów w zależności od posiadanych nakładów publikacji i priorytetów dystrybucji w zakresie deklarowanej przez Zamawiającego kwoty odpłatności za przesyłkę (tzw. przesyłka na koszt odbiorcy).

Wysyłka na koszt odbiorcy – zasady współpracy:

 • Zasady odpłatności za przesyłkę materiałów KBPN – Pobierz tutaj! (format pdf)

Uwaga! Zmieniły się kwoty odpłatności za przesyłki.

Przy zamówieniu jednej paczki do 5 kg – 33,51 brutto, do 10 kg – 37,29 brutto, do 20 kg – 43,56 brutto. Jeżeli paczki będą dwie to koszt jest następujący: do 5 kg – 67,03 brutto, do 10 kg – 74,58 brutto, do 20 kg – 87,11 brutto.

 •  Waga wydawnictw w ofercie KBPN – Pobierz tutaj! (format xls)
 • Wzór oświadczenia pokrycia kosztów przesyłki - Pobierz tutaj! (format doc)

 

Zamówienia należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem:

faxu: (22) 641-15-65

lub

Drogą pocztową na adres:

Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa

 

Uwaga! Prośby o materiały wydawnicze kierowane e-mailem nie będą uwzględniane.
Materiały wydawnicze nie są przekazywane osobom prywatnym, a jedynie instytucjom
zajmującym się przeciwdziałaniem narkomanii.

Wszelkich informacji na temat zasad dystrybucji i bieżącej oferty udziela:

Pani Małgorzata Czechowska 
e-mail: Malgorzata.Czechowska@kbpn.gov.pl 

Tel: (+48) (22) 641 15 01; (+48) (22) 855 54 58; (+48) (22) 855 54 69 wew. 100

W przypadku większej ilości materiałów wydawniczych Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii preferuje odbiór osobisty z siedziby KBPN po uprzednim kontakcie z P. Małgorzatą Czechowską (Malgorzata.Czechowska@kbpn.gov.pl)

Uwaga! Aby pozyskać prenumeratę czasopism: Alkoholizm i Narkomania, Remedium, Karan - Narkomanii Nie,  należy zwracać się bezpośrednio do redakcji w/w periodyków- adresy redakcji znajdą Państwo na stronach źródłowych - klikając pod komentarzem do danego czasopisma - słowo "więcej>>>" na podstronie - "Publikacje dla specjalistów".

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii