Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Prawo / Ustawy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ustawy

USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2469)

pdf(Dz.U. poz. 2469)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

pdf(DzU. 852)Tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

pdf
(Dz. U. z 2016 r. poz. 224)


Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. 
ustawa o zdrowiu publicznym 
(Dz. u. z 2015 r. poz. 1916)


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

ikonka pdf
(Dz. U. z 2015 r. poz. 875)


Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

pdf(Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

(Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678)

 

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - tekst jednolity

ikonka PDF (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - tekst jednolity

ikonka PDF (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw

ikonka pdf (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1486)

 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 8 października 2010 roku

ikonka PDF (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1396)

 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 10 czerwca 2010 roku

ikonka PDF (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 962)

 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 20 marca 2009 roku

ikona PDF (Dz.U. z 2009 r. Nr 63, poz. 520)

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

ikonka PDF (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753)

 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 7 grudnia 2006 roku

ikonka PDF (Dz. U. z 2007 r. Nr 7, poz. 48)

 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 27 kwietnia 2006 r.

ikona PDF (Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 826)

 

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii