Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Egzamin certyfikujący / Zagadnienia egzaminacyjne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zagadnienia egzaminacyjne do części pisemnej

Lp.

Zagadnienia egzaminacyjne do części pisemnej

1.

Psychopatologia szczegółowa

a.

Kryteria diagnostyczne używania szkodliwego i uzależnienia od substancji psychoaktywnych wg ICD 10, definicja abstynencji wg WHO, podstawowe objawy zespołów abstynencyjnych.

b.

Pacjenci uzależnieni od substancji psychoaktywnych ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania - dyssocjalne zaburzenia osobowości, zaburzenia osobowości typu bordeline (z pogranicza), zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, zaburzenia organiczne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nawyków i popędów wg ICD 10, implikacje dla terapii

c.

Zjawisko politoksykomanii - definicja oraz konsekwencje dla terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

d.

Neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne teorie uzależnień

e.

Rodzaje środków psychoaktywnych, ich działanie, konsekwencje używania

 

2.

Psychopatologia ogólna (pojęcie choroby i zaburzenia psychicznego, klasyfikacje chorób)

a.

Podstawowe objawy zaburzeń psychicznych - zaburzenia czynności poznawczych, zaburzenia czynności emocjonalnych, zaburzenia czynności motywacyjnych, zaburzenia scalania czynności psychicznych.

b.

Zespoły zaburzeń psychicznych - zespoły zaburzeń poznawczych, zespoły zaburzeń przytomności, zespoły psychotyczne, zespoły zaburzeń nastroju, zespoły lękowe, zespoły zaburzeń osobowości, zespół uzależnień.

c.

Podstawy oceny stanu psychicznego - badanie osobiste, skale i narzędzia kliniczne

3.

Modele uzależnienia i leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

a)     

Założenia i cele terapii skoncentrowanej na osobie  C. Rogersa

b)     

Założenia i cele terapii krótkoterminowej - wywiad motywacyjny W. Millera i Rollnick'a

c)     

Założenia i cele psychoterapii egzystencjalnej i humanistycznej (I. Yalom,  V. Frankl, A.Maslow)

d)     

Założenia i cele terapii Gestalt i terapii opartych na doświadczaniu

e)     

Założenia i cele terapii behawioralnej

f)       

Założenia i cele terapii poznawczej uzależnień (A. Ellis, A. Beck)

g)     

Założenia i cele terapii systemowej (V. Satir, S. Minuchin)

h)     

Założenia i cele wspólnoty terapeutycznej Synanon

i)        

Założenia i cele społeczności terapeutycznej wg G. de Leon

j)        

Założenia i cele programu Minnesota

k)     

Założenia koncepcji nawrotu choroby wg G.A. Marlatta oraz przesłanki powodzenia w terapii uzależnienia od narkotyków

l)        

Założenia i cele strategiczno- strukturalnego modelu psychoterapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych wg J. Mellibrudy

m)   

Założenia modelu ,,samoleczenia"

n)     

Założenia i cele terapii integracyjnych i eklektycznych - transteoretyczny model psychoterapii J.O., Prochaska, C.C. DiClemente

4.

Założenia i cele ruchu samopomocy AA i AN

5.

Czynniki leczące w psychoterapii w różnych podejściach terapeutycznych (psychoanalitycznym, humanistycznym, behawioralno - poznawczym)

6.

Zjawiska procesu psychoterapii (relacja terapeutyczna, odreagowanie emocji, analiza doświadczeń życiowych, wgląd, zmiana zachowania)

7.

Źródła oporu w psychoterapii wg J. Enright'a

8.

Diagnoza problemowa

9.

Techniki w psychoterapii - cele i zastosowanie (techniki behawioralno-poznawcze, techniki podejścia humanistyczno-egzystencjalnego, techniki systemowe).

10.

Psychoterapia grupowa i psychoterapia indywidualna- założenia, cele, ograniczenia i korzyści

11.

Leczenia substytucyjne w Polsce - cele, stosowane środki substytucyjne i ich działanie, kryteria przyjęcia i wykluczenia z programu oraz podstawy prawne

12.

Założenia, cele i formy ograniczania szkód zdrowotnych

13.

Interwencja kryzysowa - założenia i cele

14.

Profilaktyka uzależnień

a

Założenia i cele profilaktyki uniwersalnej, indykatywnej i selektywnej

b

Założenia i cele programów psychoedukacyjnych

c

Koncepcja profilaktyki oparta na teorii D. Kandel'a

d

Koncepcja profilaktyki oparta na teorii R. Jessor'a

e

Założenia i cele psychoprofilaktyki wg H. Sęk

15.

Kryteria efektywności programu profilaktycznego i terapeutycznego

16.

Zespół wypalenia zawodowego - objawy i jak sobie z nim radzić

17.

Epidemiologia HIV/AIDS, diagnoza HIV/AIDS, główne drogi transmisji wirusa HIV, populacje ryzyka ekspozycji na zakażenie HIV, cele i zasady leczenia antyretrowirusowego infekcji HIV i choroby AIDS, w tym kobiet w ciąży, profilaktyka po ekspozycji na zakażenie HIV

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii