Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte do końca 2019 roku / Podmioty szkolące / Podmioty prowadzące szkolenia rozpoczęte przed 2020 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Podmioty prowadzące szkolenia rozpoczęte przed 2020 r.
Poniżej znajduje się lista podmiotów szkolących, które posiadają rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, umożliwiającego uzyskanie certyfikatu Specjalisty lub Instruktora Terapii Uzależnień. Lista dotyczy szkoleń, które są prowadzone na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2006 nr 132 poz. 931).

PODMIOT SZKOLĄCY

AKTUALNY NABÓR

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych
ul. Agrarna 2

80-297 Gdańsk
Tel. 795 284 263, (58) 552 00 26
pfst@interia.pl
www.pfst.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA: Jolanta Łazuga-Koczurowska

 

Stowarzyszenie Natanaelum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii
Al. Gen. Sikorskiego 1/101

20-814 Lublin
Tel. 732-700-212
sekretariat@natanaelum.pl

sekretariat@ipip.info.pl
natanaelum.pl

ipip.info.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA: Iwona Niewiadomska

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne
ul. Gęślarska 3

02-412 Warszawa
Tel. (22) 863 87 38, (22) 863 42 75
poczta@ipz.edu.pl
www.psychologia.edu.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA: Elżbieta Rachowska

 

Polskie  Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Warszawska 19

40-009 Katowice
Tel. (32) 206 82 17, 880 433 668  
tzn.katowice@neostrada.pl;
rzata@tlen.pl
www.ptzn.katowice.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA: Małgorzata Polecińska, Jolanta Fura
 

 

Fundacja Dobrostanu Ogólnego
ul. Krucza 8

65-003 Zielona Góra
Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
http://do-fundacja.pl/
akademia@do-fundacja.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA:
Magdalena Kotyza – tel. 511 847 471

 

Instytut Edukacji i Terapii
ul. Michała Sobeskiego 2
60-579 Poznań
Tel.: 570 158 032
j.ratajczak@ipe.edu.pl
l.woronowicz@ipe.edu.pl
biuro@ipe.edu.pl

www.ipe.edu.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA: Lilianna Woronowicz

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13

02-202 Warszawa
Tel. 516 150 157, (22) 823 66 23
mail: j.strzelecki@orr.gov.pl
j.konopelska@wspkorczak.eu
www.wspkorczak.eu

KIEROWNIK SZKOLENIA: Janusz Strzelecki
 

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
ul. Grzegorzewskiej 10

02-778 Warszawa
Tel. (22) 644 04 55, (22) 644 07 97
Mail: swpr@swpr.pl; terapiauzaleznien@swpr.pl

www. swpr.edu.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA: Magdalena Smaś-Myszczyszyn

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii