Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Wersja polska / Leczenie / Programy / Programy dotowane 2010
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Programy dotowane
Zgodnie z treścią Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010 w obszarze „Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna" Krajowe Biuro zleciło, w drodze otwartego konkursu ofert, realizację następujących zadań z zakresu ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród osób uzależnionych:

 

  • Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem środków odurzających wśród uzależnionych - działania w tym obszarze mają na celu zwiększenie dostępności i poszerzenie oferty programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród osób używających narkotyków lub uzależnionych poprzez uruchamianie programów terapii ulicznej oraz ofert niskoprogowych. Projekty są wdrażane w miejscach przebywania osób używających narkotyków nie zmotywowanych do leczenia; obejmują, oprócz wymiany sprzętu iniekcyjnego, nawiązanie kontaktu z klientami, działalność informacyjną i motywującą do leczenia. Projekty powinny być prowadzone we współpracy z lokalnymi służbami i instytucjami (pomoc społeczna, policja, służba zdrowia).

 

  • Programy wspierające leczenie substytucyjne - celem zadania jest wspieranie programów leczenia substytucyjnego poprzez prowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości życia i sytuacji życiowej osób uczestniczących w programach substytucyjnych.

 

  • Programy kierowane do kobiet eksperymentujących, używających szkodliwie lub uzależnionych od narkotyków - celem projektów jest wsparcie kobiet będących matkami lub ciężarnych używających szkodliwie lub uzależnionych od narkotyków  poprzez: wzmacnianie poczucia własnej wartości i akceptacji siebie, kształtowanie nowych postaw życiowych, pomoc w prawidłowej realizacji ról społecznych, naukę radzenia sobie ze stresem, alternatywne metody spędzania czasu, treningi umiejętności wychowawczych.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii