Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Programy / FreD goes net
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
FreD goes net

 

 

ZAPRASZAMY NA NOWĄ, AKTUALNĄ ODSŁONĘ STRONY PROGRAMU FRED GOES NET

www.programfred.pl

 

 

O programie

„Fred goes net” jest  programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego realizowanego latach 2007-2010.

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzaleznionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:

 • przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
 • stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
 • zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.

Jeśli w efekcie  rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym  programie.

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu

Program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających  następujące zagadnienia :

 • konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
 • wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
 • indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
 • praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany
 • informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy
 • ewaluacja zajęć.

Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia.

Więcej o programie:

  1. Oficjalna strona projektu FreD goes net www.fred-goes-net.org
  2. Raport krajowy RAR (skrót)
  3. Profilaktyka selektywna - program wczesnej interwencji „FreD Goes Net", Serwis Informacyjny. Narkomania , nr 3 (42) 2008
  4. Podstawy teoretyczne programu, Serwis Informacyjny. Narkomania, nr 1 (45) 2009
  5. Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu "FreD goes net", Serwis Informacyjny. Narkomania , nr 2 (46) 2009

 

 

Pliki do pobrania:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii