Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Wersja polska / Profilaktyka / Programy / Programy dotowane 2010
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Programy dotowane z zakresu profilaktyki
W roku 2010, w efekcie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii, Krajowe Biuro zleciło do realizacji następujące programy profilaktyczne wraz z udzieleniem dotacji:

  • Programy edukacji rówieśniczej - ukierunkowane na przygotowanie uczestniczącej w nich młodzieży do realizowania działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w środowisku rówieśniczym lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

  • Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami - skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią oraz osób używających narkotyków (nieuzależnionych). Programy te ukierunkowane są na zmniejszanie skutków dorastania dzieci i młodzieży w niekorzystnym środowisku rodzinnym i rówieśniczym, poprawę ich funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem narkotyków przez dziecko. W przypadku osób używających narkotyków działania prowadzone w ramach programów mają na celu zmianę zachowań w kierunku utrzymania abstynencji, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

 

  • Programy ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków - programy profilaktyki selektywnej ukierunkowane na przeciwdziałanie inicjacji narkotykowej, zmianę postaw dotyczących używania narkotyków oraz ograniczanie ryzyka związanego z okazjonalnym przyjmowaniem narkotyków, prowadzone bezpośrednio w środowisku okazjonalnych użytkowników narkotyków lub osób zagrożonych ich używaniem oraz w miejscach o zwiększonym rozpowszechnieniu używania np. w miejscach organizowania masowych imprez rozrywkowych (kluby, dyskoteki, imprezy plenerowe).

 

  • Programy wsparcia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję - ukierunkowane na udzielanie wsparcia w utrzymywaniu abstynencji a także pomoc w procesie rehabilitacji, m.in. pomoc socjalną, aktywizację zawodową.

 

  • Programy wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków - skierowane do rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym ukierunkowane na udzielenie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i psychospołecznych, które w istotny sposób poprawiają funkcjonowanie rodziny, a tym samym wzmacniają funkcję rodziny w profilaktyce i leczeniu narkomanii.

Wykaz dotowanych programów

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii