Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Epidemiologia / Zgony
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zgony
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii monitoruje zgony z powodu śmiertelnego przedawkowania narkotyków. Ponadto przedmiotem analiz jest śmiertelność wśród użytkowników narkotyków.

Zgony z powodu narkotyków należą do pięciu kluczowych wskaźników Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Ostatnie dane za rok 2008 odnotowują 244 przypadki. Porównując dane za 2008 rok rejestrujemy niewielki wzrost w stosunku do roku 2007 (214 przypadków), który jednakże wpisuje się w stabilny trend z niewielkimi wzrostami i spadkami odnotowywanymi w ciągu ostatnich lat.

Dane o liczbie zgonów przekazywane są do CINN z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Każdy przypadek śmierci jest ewidencjonowany przez GUS w bazie zgonów. Zawiera ona informacje o miejscu śmiertelnego zatrucia, dane socjodemograficzne o osobie, która przedawkowała narkotyki oraz rodzaj substancji, z powodu której nastąpił zgon (według kodów ICD-10).

Podstawowym ograniczeniem w zbieraniu danych o zgonach z powodu narkotyków jest wprowadzanie do bazy tylko jednego kodu, tj. wyłącznie wyjściowej przyczyny zgonu (nie są nadawane kody przyczynom wtórnej i bezpośredniej). Posługiwanie się jednym kodem może mieć wpływ na niedoszacowanie liczby przypadków. W 2005 roku wybrano kody, które tworzą krajową definicję zgonów z powodu narkotyków. Z ogólnej bazy wyselekcjonowane zostały zgodne z krajową definicją kody wg ICD-10: F11-12, F14-16, F19, X42, X62, Y12, X44, X64, Y14. Polska definicja zgonów opiera się na selekcji B z protokołu EMCDDA (EMCDDA 2002) oraz na wcześniej stosowanej krajowej metodologii.

Dane dotyczące zgonów z powodu narkotyków za rok 2008.

Dane dotyczące zgonów z powodu narkotyków za rok 2009 (Raport Krajowy 2011 - wersja angielska;  str. 107-109).

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii