Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Newsletter / Newsletter 1 (01) 2011 / Profilaktyka wobec dopalaczy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Profilaktyka wobec zjawisk w rodzaju "dopalaczy"
Choć problem "narkotyków projektowanych", czyli tzw. dopalaczy przestał być tak głośny w środkach masowego przekazu, jak przed akcją zamknięcia ponad tysiąca sklepów w Polsce – nadal jest obecny. Substancje te mogą być dostępne w sklepach internetowych, a także na nielegalnym rynku, przez co temat nadal wymaga dyskusji.

Działania marketingowe producentów "dopalaczy" wpływają na opinię użytkowników o nieszkodliwości dopalaczy, jak również o ich niskim lub też zerowym potencjale uzależniającym. Prowadzone działania marketingowe mają duży zakres i zapewne przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tymi substancjami przez młodych ludzi.

Reagowanie na problem

Uchwalony przez Sejm zakaz sprzedaży "dopalaczy" i wprowadzenie kary administracyjnej za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu środków zastępczych nie sprawią, że problem ich zażywania całkowicie zniknie. Dlatego niezwykle istotne są działania edukacyjne, mające na celu uświadomienie młodym ludziom ryzyka związane z używaniem substancji psychoaktywnych, jak również uczenie asertywności w przypadku presji ze strony otoczenia.

Wspierając te działania, Krajowe Biuro pragnie udostępnić wszystkim zainteresowanym osobom materiały pomocowe do spotkań z młodzieżą i opiekunami.

Debata "Smak życia"

Kluczową pozycją jest scenariusz zajęć z młodzieżą pt. "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", stworzony przez   Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka, autora licznych programów edukacyjno-profilaktycznych oraz publikacji dotyczących problemów współczesnego człowieka w kontekście zjawiska używania substancji psychoaktywnych.
Przedstawiane przez niego podejście do "dopalaczy" oraz propozycje zajęć objaśniają i odnoszą się do wspomnianych działań marketingowych, czy motywów zachowań.
Proponowany program jest zaplanowany jako narzędzie profilaktyki uniwersalnej, a zatem nie jest przeznaczony do pracy z osobami, które już mają rozległy kontakt z "dopalaczami". Głównym zadaniem opracowanego narzędzia jest zmniejszenie prawdopodobieństwa, że młodzi ludzie dorastając będą sięgać po "dopalacze".

Założeniem programu, adresowanego do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat, jest dostarczenie podstawowych informacji na temat "dopalaczy" oraz zagrożeń wynikających z ich używania. Program zajęć jest ustrukturalizowany, ale jednocześnie elastyczny i stosunkowo łatwy do realizacji. Składa się z kilku elementów, które można dostosować do długości zajęć, czy pod względem stopnia czynnego zaangażowania uczestników.
Program nie opiera się na ogromie specjalistycznej wiedzy prowadzącego, ale na strukturze pytań i stawianych problemów. Jego istotą jest zestaw pytań dydaktycznych i zadań do wykonania uruchamianych w odpowiedniej kolejności. Wykorzystywane metody aktywizujące obejmują m.in. burze mózgów, dyskusje, głosowania indykacyjne, ankiety, scenki dramowe.

Współpraca z rodzicami

Dopełnieniem zajęć z młodzieżą, jest scenariusz spotkania pedagoga, czy wychowawcy klasy z rodzicami oraz propozycje dotyczące współdziałania opiekunów ze szkołą.
Scenariusz spotkania ułatwia nauczycielowi zwrócenie uwagi rodziców na nowe zagrożenie jakim są „dopalacze” oraz  umożliwia pozyskanie rodziców jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych.

Warto również zapoznać się z obszernymi materiałami na temat "dopalaczy", które powstały w ramach internetowej kampanii Krajowego Biura, prowadzonej pod hasłem "Dopalacze mogą cię wypalić. Poznaj fakty" prowadzonej pod adresem www.dopalaczeinfo.pl.

do pobrania:

Smak życia pdf

scenariusz spotkania z rodzicami pdf

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii