Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia certyfikujące / Ewaluacja szkoleń
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Ewaluacja szkoleń certyfikujących

Od początku istnienia systemu szkoleń certyfikujących Krajowe Biuro zwraca baczną uwagę na jego jakość starając się utrzymywać nadzór nad kształceniem poprzez przeprowadzanie ewaluacji w podmiotach realizujacych szkolenia. Ewaluacja przeprowadzana jest przez zewnętrzne instytucje pod kątem zgodności treści programu i realizatorów ze złożoną ofertą, jakości procesu szkolenia oraz poziomu satysfakcji uczestników. Ewaluacją obejmowane są również wybrane ośrodki stażowe oraz superwizorzy pod kątem poziomu satysfakcji uczestników i zgodności superwizji i staży z ustalonymi zasadami. Na podstawie wyników badania jakości szkolenia opracowywane są rekomendacje pożądanych zmian.

Poniżej zamieszczone zostały raporty z przeprowadzonych ewaluacji:

Ewaluacja specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków - 2016 rok

Ewaluacja obejmowała:
-Część teoretyczno-warsztatową szkolenia realizowaną przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu
-Staż kliniczny realizowany przez ośrodek stażowy Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny, ul. Anielin 2, 05-480 Karczew
-Superwizję realizowaną przez superwizora Krzysztofa Czekaja, Gliwice

raport do pobrania

______________________________________________________

Ewaluacja specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków - 2014 rok

Ewaluacja obejmowała:

-Część teoretyczno-warsztatową szkolenia realizowaną przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze

raport do pobrania

______________________________________________________

Ewaluacja specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków - 2013 rok

Ewaluacja obejmowała:
- Staże kliniczne realizowane przez:
1)
NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO, ul. Aleja Niepodległości 817a, 81-850 Sopot,

2) SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze
3) NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi Filia w Ozorkowie, ul. Żwirki 1a, 93-305 Ozorków
4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa”, ul. Cmentarna 18, 44-171 Pławniowice

raport do pobrania

______________________________________________________

Ewaluacja specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków - 2010 rok

Ewaluacja obejmowała:

- Staże kliniczne realizowane przez Ośrodek dla osób uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” w Świebodzinie i Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych SP ZOZ im B.Trusiewicz „Doren” w Rożewcu - raport do pobrania

- Superwizje kliniczne realizowane przez Marię Tatarską, Katarzynę Puławską-Popielarz i Celinę Żendarską - raport do pobrania

______________________________________________________

Ewaluacja specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków - 2009 rok

Ewaluacja obejmowała:

- Superwizje kliniczne realizowane przez Krystynę Grzywinską, Helenę Keller, Dorotę Orłowską - Drag i Danutę Wiewiórę -
raport do pobrania

-Część teoretyczno-warsztatową szkolenia realizowaną przez Gdańską Wyższa Szkołę Humanistyczną - raport do pobrania

- Część teoretyczno-warsztatową szkolenia realizowaną przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych - raport do pobrania

- Część teoretyczno-warsztatową szkolenia realizowaną przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - raport do pobrania

______________________________________________________

Ewaluacja specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków - 2008 rok

Ewaluacja obejmowała:

-
Część teoretyczno-warsztatową szkolenia realizowaną przez Instytut Psychologii Zdrowia -
raport do pobrania

- Część teoretyczno-warsztatową szkolenia realizowaną przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych - raport do pobrania

- Część teoretyczno-warsztatową szkolenia realizowaną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski -
raport do pobrania

- staż kliniczny realizowany przez SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień, Smażyno i NZOZ Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Resocjalizacji w Sokolnikach - raport do pobrania

- staż kliniczny realizowany przez SP ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, ul. Karłowicza, Lublin i NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień Eleuteria, ul. Dzielna, Warszawa - raport do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii