Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Newsletter / Newsletter 3 (07) 2012 / Zapobieganie HCV
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zapobieganie HCV
Przyjmowanie narkotyków w zastrzykach wielokrotnie zwiększa ryzyko zakażenia HCV. Projekt: „Zapobieganie zakażeniom HCV” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma stanowić odpowiedź na to zagrożenie.

Osoby używające problemowo narkotyków, a zwłaszcza przyjmujący narkotyki w formie iniekcji, to jedna z najbardziej narażonych na zakażenie HCV grup społeczeństwa. Warto dodać, że w tej grupie rozpowszechnienie HCV jest znacznie większe niż rozpowszechnienie HIV. Jest ono szczególnie duże wśród osób społecznie zmarginalizowanych. Jednocześnie osoby przyjmujące narkotyki stanowią grupę  szczególnie trudną do objęcia działaniami profilaktycznymi, z powodu ograniczonego dostępu do nich (populacja ukryta), braku zaufania oraz specyficznego systemu norm i wartości. Stąd potrzeba opracowania dla nich specjalnej strategii zapobiegania zakażeniom HCV oraz skierowania do nich odpowiednio dostosowanego programu profilaktycznego.

Naprzeciw tej potrzebie wyszedł Szwajcarsko-Polski Program Współpracy włączając do finansowanego przez siebie projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” osobny komponent adresowany do użytkowników narkotyków. Realizację całego projektu koordynuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, zaś za wspomniany wyżej komponent odpowiedzialny jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Celem tego komponentu jest zmniejszenie ryzyka zakażenia HCV w populacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU) poprzez opracowanie i przetestowanie adresowanego do nich programu profilaktycznego.

W realizacji projektu wyróżnić można trzy etapy:

- dokonanie oceny potrzeb związanych z zapobieganiem i leczeniem HCV wśród użytkowników narkotyków  poprzez oszacowanie rozpowszechnienia HCV w tej grupie oraz określenie czynników ryzyka zakażenia,

-  opracowanie i przetestowanie modelowego program profilaktyki zakażeń HCV dla tej grupy,

-  sformułowanie propozycji Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV na lata 2015-2020 w części odnoszącej się do użytkowników narkotyków.

Ten przewidziany na cztery lata projekt wkracza właśnie w fazę realizacji. Konferencja otwierająca, o charakterze naukowym, odbędzie się 11 października br.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie internetowej pod adresem: www.hcv.pzh.gov.pl

 

Autor: Janusz Sierosławski

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii