Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Kampanie / Aktualne kampanie / Dopalacze mogą Cię wypalić - Poznaj Fakty / Cele i strategia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Cele i strategia

Akcja profilaktyczno-edukacyjna pod hasłem „Dopalacze mogą Cię wypalić - Poznaj fakty” opiera się na założeniach o charakterze: społecznym, informacyjnym oraz naukowym.

  • ZAUFANIE - potencjalni użytkownicy środków psychoaktywnych ufają sprzedawcom dopalaczy oraz przekazom marketingowym na temat substancji chemicznych wchodzących w ich skład - przedstawianych, jako 100% bezpieczne dla zdrowia.
  • BRAK WIEDZY – potencjalni użytkownicy dopalaczy nie posiadają wiarygodnych informacji na temat prawdziwych skutków zdrowotnych i społecznych używania tzw. smart’ów
  • NIEBEZPIECZEŃSTWO - substancje psychoaktywne wchodzące w skład dopalaczy stanowią zagrożenie dla zdrowia potencjalnego użytkownika. Zagrożenia są potwierdzone przez specjalistów z różnych dziedzin.


Cel akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Dopalacze mogą Cię wypalić – Poznaj fakty”


Informacja i edukacja młodych ludzi na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych wchodzących w skład tzw. dopalaczy

Charakter przekazu:

  • Przekaz nowoczesny i bezpośredni
  • Przekaz o charakterze informacyjnym oparty na faktach potwierdzonych dowodami
    naukowymi
  • Przekaz korygujący fałszywe informacje (tzw: mity nt. dopalaczy)

Grupa docelowa:


Młodzież w wieku 15 - 25 lat, bywalcy klubów i dyskotek, podejmujący szereg ryzykownych zachowań, w tym eksperymentowania z nowymi substancjami o charakterze psychoaktywnym, potencjalni klienci sklepów z dopalaczami.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii