Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

Newsletter 1/2011

2011-04-07
DOTACJE KBPN w 2010 r.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach swoich działań powierza i wspiera wykonywanie zadań publicznych. Misję tą realizuje m.in poprzez udzielanie dotacji na prowadzenie programów profilaktyki selektywnej, wskazującej oraz redukcji szkód.
2011-04-07
Zadania KBPN podczas polskiej prezydencji UE
Od 1. lipca 2011 r. Polska obejmie półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W tym czasie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie pełnić funkcję instytucji współpracującej (instytucją wiodącą jest Centralne Biuro Śledcze), odpowiedzialnej za kierowanie pracami tzw. Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków.
2011-04-07
Zbadano skład substancji ze smart-shopów
W październiku 2010 r. odbyła się głośna akcja przeciw tzw. dopalaczom. W jej wyniku zamknięto ponad 1300 sklepów sprzedających substancje psychoaktywne, których próbki zgromadzono w celu zbadania składu. Niedawno poznano wyniki ekspertyz.
2011-04-07
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
Sejm przegłosował projekt zmian obecnie funkcjonującej ustawy. Najważniejsze zapisy projektu dotyczą postępowania w przypadku przestępstw o znikomej szkodliwości społecznej, promocji środków odurzających oraz usankcjonowania zasady "leczyć zamiast karać". Nowe przepisy regulują również działanie monitoringu systemu leczenia uzależnień.
2011-04-07
Profilaktyka wobec zjawisk w rodzaju "dopalaczy"
Choć problem "narkotyków projektowanych", czyli tzw. dopalaczy przestał być tak głośny w środkach masowego przekazu, jak przed akcją zamknięcia ponad tysiąca sklepów w Polsce – nadal jest obecny. Substancje te mogą być dostępne w sklepach internetowych, a także na nielegalnym rynku, przez co temat nadal wymaga dyskusji.
2011-04-07
Wskaźnik zgłaszalności do leczenia
Zgłaszalność do leczenia (TDI) jest jednym z kluczowych wskaźników monitorowania sytuacji narkotykowej opracowanym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN (CINN KBPN) prowadzi obecnie prace nad implementacją tego wskaźnika w Polsce.
2011-04-07
Nagroda dla filmu planujpowrot.pl
„Brałeś? Nie jedź! Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada!” Spot kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z 2010 r. zdobył nagrodę w plebiscycie na najlepszą reklamę SPOTERS AWARDS.
Nowy
Czy wiesz, że w Unii Europejskiej Polska należy do krajów o najmniejszej dostępności do leczenia substytucyjnego - w roku 2010 z tej formy leczenia skorzystało jedynie 2 110 osób uzależnionych co oznacza, że leczeniem objęto 7% osób uzależnionych od opiatów. Czy wiesz, że w Unii Europejskiej Polska należy do krajów o najmniejszej dostępności do leczenia substytucyjnego - w roku 2010 z tej formy leczenia skorzystało jedynie 2 110 osób uzależnionych co oznacza, że leczeniem objęto 7% osób uzależnionych od opiatów.
1|
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii