Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Ewidencja specjalistów / Aktualności
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

  • W dniu 21 października 2013 roku odbyło się drugie spotkanie specjalistów wpisanych do ewidencji i uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Spotkanie odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Narkomanii w Konstancinie. Miało ono na celu podzielenie się doświadczeniami, przedstawienie ewentualnych problemów i trudności, jakie w toku zbierania wywiadów się pojawiają, wymianę opinii i sugestii dotyczących współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości a także podsumowanie prawie dwóch lat funkcjonowania ewidencji. Treść notatki ze spotkania można znaleźć tutaj.

 

  • W dniu 25 października 2012 roku odbyło się w Warszawie spotkanie specjalistów wpisanych do ewidencji i uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, przedstawienie występujących problemów i trudności oraz ewentualne wypracowanie rekomendacji ukierunkowanych na rozwiązanie zidentyfikowanych trudności. Treść notatki ze spotkania można znaleźć tutaj.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii